Wandel/Fietsroute Kuinderbos

Wandelroute

Aan de noordoostrand van het vlakke land van de Noordoostpolder ligt een onverwachte parel: het Kuinderbos. Met water, een berg, een burcht en een beek. Hier is het, ook in de winter, heerlijk beschut wandelen. Boswachter Harco Bergman zette voor u een wandelroute uit van 12 km.

De route

Start:

P-plaats restaurant De Wipkip, Kuinderweg 52 8315 PX Luttelgeest. Lengte: ca. 12 km

1 Zeven Dwergen

Steek vanaf de parkeerplaats de weg en het fietspad over (kijk goed uit!), loop het bos in over het ruiterpad. Volg het slingerpad RA met de rode paddenstoelen.

U loopt hier een deel van het Zeven Dwergenpad, een educatieve wandeling voor kinderen. De zeven dwergen van Sneeuwwitje laten kinderen hier de natuur van het Kuinderbos ontdekken: ze leren sporen herkennen, hoe een mol leeft, wat de dieren in het bos eten en hoe een zonnewijzer werkt. Op de rand van het open veld RA, trap op, naar de top van de Kuinderberg.

2. Berg en burcht
Waar afval al niet goed voor is: tonnen huisvuil uit de jaren ’70 vormen nu een mooie berg met gras en bomen waar het heerlijk spelen is. Als er sneeuw ligt, is de Kuinderberg in de verder zo vlakke polder de plaats om sleetje te rijden. Vanaf de berg is ook de Kuinderburcht goed te zien. Deze middeleeuwse burcht was de uitvalsbasis van roofridder Henrik de Crane. Rond het strategisch gelegen Kuinre – aan de monding van de twee rivieren Linde en Tjonger – werden tal van veldslagen uitgevochten waar hij zijn voordeel mee deed. De burcht die nu te zien is (met waterwiel en zonnewijzer), is een reconstructie van de oorspronkelijke burcht waar zeven slotgrachten omheen lagen.

Neem de trap links naar beneden, het water van de Kuindervaart aan de linkerhand houden. Eerste brug LA over en pad aan de andere kant van de vaart vervolgen. Op asfaltweg RA, over dam meteen weer RA en meteen bospad LA in. Blijf dit pad volgen parallel aan de asfaltweg tot verhard pad: hier LA en route op asfaltweg zelf vervolgen.

3. IJslandse pony’s

Om variatie in het bos te houden, zet Staatsbosbeheer op verschillende plaatsen grote grazers in. Op de grote open plek aan de rechterkant van de weg grazen IJslandse pony’s. Zou hier niks gebeuren, dan zou dit weiland in korte tijd dichtgroeien tot bos. De pony’s knabbelen graag aan de meidoornstruiken, op de plaatsen waar ze poepen, groeien steeds meer brandnetels.

Tegenover informatiebord rechts van de weg het bospad schuin links in. Volg de witte paaltjes van de ruiterroute.

4. Hoogvennen en beek

Een klein stukje verderop heeft het bos ook plaatsgemaakt voor open stukken met vennetjes. Door de bovenste veenlaag van de grond tot op de zandlaag af te graven, kwamen hoogvennetjes, die hier duizend jaar geleden ook te zien waren, weer aan de oppervlakte. Nu zijn het nog zeventien kale watertjes met kale oevers, maar na twee groeiseizoenen zal het er hier compleet anders uitzien. Libelles en andere insecten zullen op het schone water afkomen, aan de oevers gaat ongetwijfeld dopheide, ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw groeien.
Na het eerste pasgegraven ven aan de rechterkant LA. Dit betonfietspad 1,4 km volgen, met de bocht mee naar rechts waar het pad het brede zandpad kruist en na bankje (links, bij oversteek ‘nieuwe’beek) eerste bospad RA. In samenhang met de aanleg van de hoogvennen heeft Staatsbosbeheer hier ook een nieuwe beek aangelegd. Samen zullen ze voor meer natuur, meer nat-droog overgangen en meer variatie in het bos zorgen. Afgelopen zomer was de felblauwe ijsvogel al bij de nieuwe beek te vinden.

5. Kuinderplas

Na ca. 200 m RA rode paaltjes volgen. De Kuinderplas werd in de jaren 80 gegraven, het zand was nodig voor de aanleg van de op- en afritten van de A? en voor woningbouw in Emmeloord. In de winter is het een pleisterplaats voor eenden en ganzen. Rond de plas grazen Welsh pony's. Op asfaltweg rode route verlaten en LA langs werkschuur Staatsbosbeheer (achter de laatste deur aan de achterkant van het gebouw vindt u een toilet). Voor het water RA, voor het hek LA, betonfietspad volgen. Waar fietspad bocht naar links maakt RA, zandpad op.

6. Mikado

In januari 2007 leek het in dit bosperceel of reuzen een spelletje mikado hadden gespeeld. Tijdens de storm van 18 januari gingen hier elfduizend bomen om. Negenduizend daarvan zijn opgeruimd, die stammen liggen nu als muren van hout langs de bospaden te wachten tot ze naar de zagerij kunnen. De overige bomen heeft Staatsbosbeheer bewust laten liggen, want dood hout trekt nieuw leven aan: spechten maken in dode bomen hun nestholtes, kleine zoogdieren vinden er een plekje om zich te verschuilen en veel paddenstoelen hebben juist dood hout nodig om te kunnen groeien. Volg de witte paaltjes, Hopweg oversteken, witte paaltjes blijven volgen. Bij kruising bospaden met vier witte paaltjes RA. Bij blauwe paaltje links RA, smal wandelpad op.

7. Oude Haven

Blauwe paaltjes volgen (in tegengestelde richting – u ziet dus de achterkant van de paaltjes). Tussen de bomen staan beelden uit boomstammen. Wereldkampioen motorzagen John van Kampen kan van een gewone boomstam de mooiste beelden maken: hier ziet u onder andere een uil, eekhoorn en tulp. Steeds RD, bij rand open terrein LA. Voor u linksaf slaat, loont het de moeite het veld over te steken naar het oude havenhoofd achter het beukenbosje.
Vroeger lag Kuinre aan de Zuiderzee, bij het havenhoofd was toen de ingang van de haven. Nu is het vooral een bizar gezicht: een steiger midden in het bos, een dam van basaltblokken terwijl in de verste verte geen golven te bekennen zijn om er tegen aan te slaan. Blauwe paaltjesroute blijven volgen. Bij smal schelpenpad RA open veld in, in de richting van Kuinre. RA Havendijk op, einde RA trappetje onder weg door. Langs sluis, RA Burchtstraat, bij rotonde over ophaalbrug. Fietspad volgen richting Emmeloord, terug naar het startpunt (De Wipkip).

Tips van de boswachter

Boswachter Harco Bergman:

”De Noordoostpolder werd, net als de Flevopolders, aangelegd om te voorzien in de groeiende behoefte aan landbouwgrond. De Noordoostpolder was de eerste van de polders die droogvielen, in 1942. In de noordoosthoek, waar de veengrond te arm was om op te boeren, plantten polderpioniers honderdduizenden jonge boompjes voor de houtproductie. Het Kuinderbos is het grootste en oudste bos van de Noordoostpolder. Eertijds was houtproductie het hoofddoel van dit bos. Er werden vooral fijnsparren aangeplant, die vurenhout leveren. In het noordelijke deel van het bos staat de houtproductie nog altijd centraal. Hier oogsten we jaarlijks ongeveer vijfduizend bomen, die een bijdrage leveren aan de houtbehoefte van ons land. We leveren vooral sparren, lariksen, eiken en essen. In het zuidelijke deel, het Burchtbos, is de recreatie het belangrijkste. Er is een speelterrein, een dagcamping, een ATB-route en een ruiterpad. En in het bos rond de Kuinderplas voert de natuur de boventoon.  En die is hier echt bijzonder. Hier leeft bijvoorbeeld de boommarter, een van de zeldzaamste dieren van Nederland. Doordat het bos op de bodem van de zee is aangeplant, komen her en der nog schelpen en zand aan de oppervlakte. Die zorgen voor een bijzondere plantengroei, je ziet bijvoorbeeld soorten als dopheide, moeraswolfsklauw, rietorchis en zonnedauw. Maar ook veel paddenstoelen en bijzondere varens. Door meer water in het bos te creeren, willen we het bos nog gevarieerder maken. Nu ziet het er op de stukken waar we afgelopen jaar vennetjes hebben teruggehaald nog wat kaal uit, maar wacht maar af: binnen twee jaar barst het ook daar van het leven.”


• Honden mogen mee in het Kuinderbos, mits aangelijnd. Alleen op het 
  eerste gedeelte van de wandeling, vanaf het startpunt tot waar u het
  water van de Kuindervaart verlaat, mogen ze los lopen.

• Het begeleidende boekje bij het Zeven Dwergenpad is voor € 1,00 te
   koop bij De Wipkip en het naastgelegen cafe-restaurant Kuinderbos.

• In de winter valt er in het Kuinderbos van alles te beleven. Als er
   voldoende sneeuw ligt, zet de boswachter drie langlaufloipes uit en
   kunnen kinderen met hun slee van de Kuinderberg afroetsjen.

Staatsbosbeheer zorgt voor koek en zopie.

• Midden in het Kuinderbos, aan de rand van de Kuinderplas ligt
  natuurkampeerterrein De Veenkuil. Een heerlijke plek om te
  fietsen,zwemmen, vissen of een stukje te roeien in de boot van de
  boswachter. Geopend van april t/m oktober, natuurkampeerkaart
  verplicht, reserveren niet mogelijk. Meer informatie op de website van 
  Staatsbosbeheer.

• Meer informatie over het Kuinderbos is te vinden op
   www.staatsbosbeheer.nl.

Dit is opgemaakt via de site van staatsbosbeheer.
Mogelijk na zoveel jaren kan het zijn dat dingen zijn veranderd.

Het Kuinderbos

Fietsroute Kuinderbos

Fietsroute Kuinderbos

Deze route is uitgezet door

P staat voor een paddestoel Y voor een ANWB-bord

Startpunt: Op grote parkeerplaats aan de Hopweg nabij Kuinre.
01. Start bij P 24762, richting burcht.
02. Bij driesprong links.  Volg fietspad naar P 24764.
03. Hier linksaf tot T-splitsing. Bij P 24765 linksaf.
04. Fietspad volgen tot tweede geasfalteerde weg = (Oosterringweg).
05. Bij P 24768 rechts en eerste weg rechts = (Wellerzandweg) nemen.
06. Deze weg uitrijden op eind rechts = (Schoterweg) op.
07. Op Schoterweg 1e weg rechts = (Hopweg).
08. Bij P 24777 rechtsaf. Bij P 24776 rechtsaf fietspad volgen.
09. Bij P 24774 linksaf. Fietspad volgen tot 1e asfaltweg = (Schansweg), hier linksaf.
10. Bij P 24778 10 meter linksaf daarna rechtsaf fietspad
11. Eind schelpenpad rechtsaf = (Havendijk). Over de brug voorbij haven rechts de trap af.
12.Onder drukke weg door en trap op.

KUINDERBOSROUTE: Fiets over ophaalbrug rechtdoor naar eind van de weg. Voorbij bushokje direct rechtsaf. Let op drukke weg oversteken, over de brug links aanhouden, wederom over brug en Hopweg oversteken. Volg fietspad van beton, na 50 meter rechtsaf. U komt nu terug bij het startpunt op de parkeerplaats.

WEERRIBBENROUTE:
Volg H. de Cranestraat richting postkantoortje tot eind. Rechts voor u is het kerkhof. Bij Y fietspad volgen naar Scherpenzeel-Wolvega = (Slijkenburgerdijk).

13. Bij Slijkenburg rechtsaf richting Ossenzijl volg = (Lindedijk)
14. Bij Y: ga over de brug richting Ossenzijl aan het eind volg borden naar Natuuractiviteitencentrum Staatsbosbeheer.

(K) Restanten Kuinderburcht

Dit zijn de resten van wat ooit het ergste zeeroversnest van gans noordelijk Nederland is geweest. De Heren van Kuinre waren geduchte mannen die in een adem werden genoemd met het illustere gezelschap van roofridders als Zweder van Bentheim, Herbrun van Putten ('de gesel der Veluwe') en Zweder van Voorst. In het jaar 1118 komt Kuinre voor het eerst in een kerkelijke kroniek voor. Maar op munten tussen 1093 en 1047 komt de naam 'Cuinder' ook al voor.

(L) Orchideeënhoeve Luttelgeest

Op de plaats waar deze letter op de kaart staat gaat de route rechtsaf. Indien u linksaf gaat en de rotonde oversteekt richting Luttelgeest vindt na 500 meter aan de linkerkant de Orchideeënhoeve Luttelgeest met de grootste verzameling orchideeën van West-Europa.

(M) Natuurkampeerterrein de Veenkuil

In het Kuinderbos ligt verscholen aan de oever van de Kuinderplas het natuurkampeerterrein de Veenkuil. Het kampeerterrein bestaat uit twee velden met 20 standplaatsen en een apart gedeelte voor kampeerders met een tent. Tevens is er een kampvuurplaats om 's avonds gezellig bij een vuurtje te zitten. Als gast van het natuurkampeerterrein heeft u recht op een gratis dagvisvergunning voor de K
uinderplas, het gebruik van de roeiboot van de boswachter en er is een klein strandje om te zwemmen.

(N) Oude haven

Ten tijde van de Zuiderzee had de haven van het voormalige vissersdorpje Kuinre een lange arm die uitmondde in de Zuiderzee. In het havenhoofd stond verlichting zodat schepen bij mist of bij nacht altijd de monding van de haven konden vinden. Voor de wandelaar start hier een van de mooiste wandelroutes van Flevoland. Slingerend door het bos ontdekt u de schoonheid van de poldernatuur. Ook staan hier banken voor een picknick in de natuur.

(P) De 'sas' van Kuinre

De 'sas' of sluis van Kuinre is de verbindingsschakel van de pleziervaart tussen Friesland en Overijssel. De sluis heeft een bijzondere vorm, het is namelijk een kolksluis. Van dit model zijn er maar weinig te vinden in het natte Nederland.

(R) De oude kerk en Boterzwaag

De oude kerk aan de linkerkant van de H. de Cranestraat stamt uit 1678. Het orgel dateert van 1856. In de kerk hangt een oud oorlogsschip en een kuinderse botter ter herinnering aan lang vervlogen tijden toen Kuinre een Zuiderzeeplaats was en Linde en Tjonger hier uitmonden in zee. Even verderop aan de rechterkant vind u de Boterzwaag. Rond het jaar 1400 had Kuinre al een aanzienlijke boterhandel. In de achtergevel zit een steen met het jaartal 1648 en in de hal het jaartal 1776. De klok in de toren geeft 1683 aan.

(S) De schans van Slijkenburg

Bii het kanon is een herinnering te vinden aan de schans van Slijkenburg. Aan de achterzijde ziet u een tekening hoe de schans er uit heeft gezien.

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

31.07 | 22:58

Hallo beste mensen,

Verhuren jullie chalet ook nog in 2017 1 week v.a. 11 augustus?
Ik hoor graag van jullie.

Groeten,
Bertus van den Dikkenberg
o6-53297749

...
02.08 | 17:13

Hallo Jolanda
Kijk even bij foto's chalet daar moet het huisje bij staan.
Mvrgr
Ariena

...
01.08 | 22:32

hoi,
ik kan de foto's van het huisje zelf nergens vinden...alleen het terras. kijk ik niet goed?
groet jolanda

...
21.08 | 23:37

Geweldig om weer op de sluis te zijn,leuke afsluiting van ons weekend,hartelijk dank hier voor,TOP
spreek jullie
ps.Mooi geworden

...
Je vindt deze pagina leuk